Zaradny mężczyzna zawsze ma plusa u kobiet. Kobiety bardzo częsty poszukując swojego partnera, szukają mężczyzny, dzięki któremu będą czuły się bezpieczne i będą miały świadomość, że poradzi sobie w każdej sytuacji, tym samy będą mogły liczyć na jego zaradność. Zaradny mężczyzna to oczywiście bardzo często spotykane zjawisko, ponieważ w dzisiejszych czasach panuje bardzo trafne przekonanie, że jeżeli umiesz liczyć to licz na siebie. Zaradność to bardzo przydatna umiejętność w kryzysowy sytuacjach. Dzięki niej właśnie będziemy mogli zaimponować dziewczynie, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, mężczyzna zaradny ma na pewno większe szanse zdobycia względów dziewczyny niż osoba, a raczej mężczyzna nie paradny życiowo czyi taki, który ucieka od wszelkich problemów. Kobiety szukają mężczyzny, który w razie potrzeby przejmie inicjatywę i to właśnie on będzie stroną starającą się rozwiązać problem. Przecież kobiety to płeć piękna i to w naszej, czyli mężczyzn roli jest to, aby zaopiekować się kobietami.

Aspiracje do wzbogacania swojego życia Życie człowieka wzbogacają zainteresowania. Mogą tez przyczynić się one do wyboru w przyszłości kierunku kształcenia i zawodu. Zainteresowania wynikają z motywów poznawczych. Można więc powiedzieć, że zainteresowanie to trwałe zaciekawienie jakimś problemem(przedmiotem), zdarzeniem czy nawet określonymi dziedzinami nauki, a ich poznawanie sprawia przyjemność. Osoby o silnych zainteresowaniach realizują je niekiedy kosztem różnych wyrzeczeń. Wyrzeczeń rozwoju człowieka decyduje również poziom aspiracji. Wysoki poziom aspiracji, związany z osiągnięciami większymi niż przeciętne, mobilizuje do większego wysiłku i uporu w dążeniu do zamierzonego celu. Zbyt wysokie wymagania wobec siebie mogą doprowadzić do zniechęcenia i całkowitej niewiary w swoje siły. Życie bez aspiracji to obniżenie poprzeczki w działaniu, niekiedy zaprzepaszczenie posiadanych możliwości, zdolności i talentu. Do indywidualnych właściwości osoby zalicza się również jej zdolności. Od nich zależy łatwość i szybkość uczenia się, a także zakres i trwałość przyswojonej wiedzy. Szczególnie ważna jest jednak umiejętność wykorzystania wiedzy w różnych sytuacjach. Ogólna zdolność uczenia się, rozumienia sytuacji i zachowania się w nich nazywa się inteligencja.

Ludzie posiadają dwie płci w swoim gatunku i są to kobieta i mężczyzna. Kobiety posiadają bardzo różne charaktery, podobnie zresztą jak i mężczyźni, ale różnice w ich charakterach są dość znaczne. Najważniejsze jest chyba to, że kobiety i mężczyźni mają inne systemy wartości, a znaczy to nic innego jak to, że dla kobiet inne sprawy stanowią priorytet, a dla mężczyzn zupełnie inne, a z kolei te kobiece priorytety wydają się dość mało znaczne, dlatego bardzo często właśnie takie podejście dwóch stron stanowi źródło nieporozumień i bardzo często kłótni, które niekiedy mają bardzo niekorzystne konsekwencje, takie jak na przykład rozwody. Jednak w tym artykule skupimy się na tych cechach, które u mężczyzn cenią kobiety, a tak właściwie nie tylko na cechach, ponieważ kobiety niekiedy u mężczyzn cenią rzeczy posiadane, co z resztą nie za dobrze świadczy o takich kobietach. Bardzo niechętnie piszę o takich kobietach, ale nie możemy zapominać o tym że są one wśród nas, powinniśmy unikać takich złych kobiet.

Właściwe wnioski z okresu dorastania Istnieją różne sposoby pomiaru inteligencji. Inteligencje wyższą od przeciętnej ma uczeń, który łatwo przyswaja sobie nowe treści z poszerzonego zakresu materiału, umie nabyta wiedze swobodnie się posługiwać w różnych sytuacjach oraz na jej podstawie formułować właściwe wnioski. Poza omówionymi właściwościami osobowymi warto jeszcze wskazać dwie cechy ważne zarówno w pracy szkolnej, jak i dalszym życiu. Obie dotyczą różnic w sposobach dochodzenia do pewnych rozwiązań. Jednych ludzi charakteryzuje głębsze zastanowienie i troska o poprawność wyniku, co wiąże się niekiedy ze żmudnym sprawdzaniem wykonanych czynności lub wiarygodności ich źródeł. Drudzy działają impulsywnie, pochopnie przyjmują bez zastrzeżeń rozwiązanie wynikające z przyjętej metody pracy i nie sprawdzają wyniku. Zarówno jeden, jak i drugi styl działania ma wady oraz zalety. Pierwsze wymaga więcej czasu, ale prowadzi do poprawnych rozwiązań. Drugi zaś pozwala szybciej wykonać pracę, ale daje mniejszą gwarancje uzyskania poprawnego wyniku. Wkroczenie w okres młodości, czyli w wiek dorastania(12-18 lat), zmienia sytuacje charakterystyczną dla dzieciństwa. Osiągnięty rozwój psychiki skłania do szukania odpowiedzi na pytania. Wtedy też kształtuje się najbardziej ludzka inteligencja.